สถานที่ ศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ เป็นบ้านที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งที่ติดเชื้อ HIV จากมารดาทั้งเด็กชายและเด็กหญิง อายุระหว่าง  1 ขวบครึ่ง ถึง 10 ขวบ ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ตั้งอยุ่เลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ถนนวัดบ้านกลาง ตำบลกุฏโง้งอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140

          วัตถุประสงค์เพื่อสานฝันของพวกเขาเหล่านั้น ต่อชีวิตให้น้องๆเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่าที่ชีวิตเขาจะมีเนื่องจากยากรักษาน้องๆ ยารักษาแต่ละตัวค่อยข้างแพง ดั้งนั้นบริษัท Taisho จึงได้ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องใช้จำเป็น ในชีวิตประจำวัน สำหรับน้องๆ บ้านลอเรนโซ เพื่อสร้างความสุข และมอบความรู้สึกดีๆให้กับพวกเขาเหล่านั้น